VIESTINTÄ JA
KOULUTUKSET

Viestintä ei ole vain liiketoiminnassa mukana oleva välttämätön paha, muusta toiminnasta irrallinen osa, vaan se on mukana kaikessa yrityksen toiminnassa. Panostamalla sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen, yritys pystyy kohentamaan esimerkiksi toimintansa laatua, työhyvinvointia sekä yrityksestä syntyvää mielikuvaa.  Ja saamaan tämän tuloksena sekä tyytyväisempiä työntekijöitä että asiakkaita!

Teemme yrityksellesi kattavan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kartoituksen sekä näiden pohjalta tehtävän suunnitelman. Viestintäsuunnitelmissa kannattaa huomioida myös kriisiviestintä, sillä hyvinkin nopealla syklillä haastaviksi kehittyvissä tilanteissa on kultaakin arvokkaampaa olla käytettävissä askelmerkit, joiden mukaan toimia! Halutessasi myös toteutamme tai olemme apuna suunnitelmien toimeenpanossa.

Kreivin kautta saat myös koulutukset paitsi sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, myös eri viestintätilanteisiin, kuten esiintymistaitoon, neuvotteluun, kahdenväliseen (interpersonaaliseen) viestintään, ryhmäviestintään sekä erilaisiin kirjoittamisen taitoa vaativiin tehtäviin (esim. mielipidekirjoitus, tiedote, asiakaskirje).

Koulutukset ja samoihin asiasisältöihin liittyvät konsultoinnit toteutetaan aina kohderyhmän kokoon, tarpeisiin ja toteutustapaan (lähikoulutus tai etänä tapahtuva) sovellettuna! 

Takaisin